Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Museets digitala utställningar

Vem skapar kulturarvet? En resa i Kalix älvdal Socknens centrum
Kurorten Nordanskär Karlsborg Årtusendens människor
Kåkstan i Malmberget Ett besök i Sapmi Kunglig resa i Norrbotten
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix ...fattigdomen fruktansvärd... Vassholmen
Rikti Dockas - ett samiskt skogsnybygge Tjärtunnor och edet i Kamlunge Näsbyn och Englundsgården
Utställning om Johan Bergman Olson Med skogshuggare och flottare

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Nytt från 2019 är ekomuseets digitala utställningar, som alla finns tillgängliga direkt över nätet. Lär mer Nederkalix, Nordanskär, fornlämningar, kåkstan, samer, en kunglig norrbottensresa på 1800-talet och mycket mer! Museets fysiska utställning står f.n. uppställd och är öppet på Vassholmen i Kalix.
Detta är också ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av utställningarna och audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Internetfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar.

PART OF
Additional Collections
More right-solid
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 5,347
favorite 0
comment 0
Erik Strömbäcks hemsidor om Vånafjärden genom historien - byn och människorna
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker, bergmankällor, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 756
favorite 0
comment 0
En fotobok om byn Vånafjärden, en by i Kalix, 2010 av Ture Strömböck, återgiven med tillstånd av författaren.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, kalix avd f...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Grytnäsarkivet
texts
eye 721
favorite 0
comment 0
En tryckt förteckning över tillgångarna hos Aktiebolaget Bergman, Hummel & Co, daterad Nederkalix den 5 sept. 1895. Här redovisas bl.a. företagets skogar, bl.a. fördelade på skattehemman och kronohemman.
Topics: bergman, hummel, nederkalix, skattehemman, obligationslån, historisk skogsexport från kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 679
favorite 0
comment 0
Artiklar ur KalixforskarNytt nr 1 och 2 år 2002. De berättar om Carlsborgs förhistoria som lastageplats och om sågarnas tillkomst samt om hur namnet Carlsborg uppkom.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, lastageplats,...
J.A. Bergmans koncepthandlingar från rättegången mot Bergbom Svanberg 1883
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bergbom, svanberg & co,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 412
favorite 1
comment 0
Brödspade eller Bakfjöl Material: Trä
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Födans beredning, Brödbakning, Brödspadar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bergmankällor
texts
eye 396
favorite 0
comment 0
Från polcirkelns regioner : skildr. från Neder- och Öfver-Kalix’ socknar. – Stockholm: Norstedt, 1892. – 67 s. ; 19 cm. ; ill. Med karta över Över- och Neder Kalix. Digitaliserad av Nordkalottbiblioteket
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, nederkalix, heurgren, norrbotten, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 347
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Skinn Teknik: Vaddering
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Ytterbyn, Dräkt, Huvudbonader, Kasketter
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 337
favorite 0
comment 0
En artikel ur STF:s Årsbok 1891: "Några ord om Nordanskär och turistfärder inom Kaliks flodområde samt vattenfallet Lina Linkka."
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd f nederkalix, nordanskär,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Utställning
web
eye 243
favorite 0
comment 0
Kalix kyrka och kyrkstad är ortens historiska centrum. Följ med på en vandring till lite av det som kvar. Bengt-Göran Nilsson och Magnus Cedergren visar dig runt. Gå till utställningen: Kalix kyrka och kyrkostad
Topics: historisk skogesxport från kalix älvdal, socknens centrum, nederkalix kyrka, kalix kyrka,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 203
favorite 0
comment 0
Utdrag om Nederkalix från Nils Johan Ekdahls primäranteckningar från en resa till Norrbotten 1827-28. Avskriften är gjord av Hallström 1928. Handlingarna i original finns hos Riksantikvarieämbetet/Enheten för arkiv och bild
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, nils johan ekdahl, nederkalix,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 176
favorite 0
comment 0
Original faste- och skötebrev från år 1789 för Eric Andersson på hemman nr 3, 1/9 mantal i Stråkanäs, Nederkalix. Avtryck av "Calis sochn sigil" och häradshövding O J Ekman sigill finns med i dokumentet. Hemmanet förvärvat av föräldrarna Anders Larsson och Margareta Ericksdotter.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, stråkanäs 3, nederkalix, kalixbygdens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 169
favorite 1
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Trä Teknik: Svarvning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Textilt arbete, Härvning, nystning, Härvlar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 139
favorite 0
comment 0
Vårtinget påbörjades den 30 mar 1876. Stämningslängden innehåller massor med namn, bla Kalix Ångsågsaktiebolag mot Carl Johansson Rask i Ryssbält angående fordrans utbekommande för en tecknad aktie. Vidare bonden Isak Wikström i Sockenträsk mot sin piga Maria Josefina Bergström om laga ansvar för att hon avvikit ifrån tjänsten och mot bonden Jöns Olof Bergdahl i Sockenberg för att han begagnat hans piga.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, stämningslängd,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 136
favorite 0
comment 0
Auktion i Nederkalix sockenstuga på anmodan av sjömannen Isac Forslings änka Eva Greta Forsling. Alla utrop, mest kläder, samt även namnen på köparna är antecknade.
Topics: forsling, historisk skogsexport från kalix älvdal, nederkalix, auktion, kalixbygdens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens forskarförenings arkiv
texts
eye 126
favorite 0
comment 0
Inbördes testamente mellan färjkarlen Eric Lundgren och hans hustru Catharina Lundgren i Nederkalix.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, lundgren,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 111
favorite 0
comment 0
Henric Henricius anför besvär över böndernas sätt att bruka idfisket i Sangis älv. Utdrag af häradsrättens protocoll hållit å vanlig tingstad i nederkalix Sochn d 14 juni år 1757. Herr capitainen ädle och wälbördige Henric Henricii påstående thet Idfiskebruket i Sangits elf icke såsom hitintills skedt, at hwar och en af grannarna, på hwad sätt och ställe the behagat utslagit sina Idgårdar, utan samfält borde brukas, finner häradsrätten althenstund Fendriken ädel och...
Topics: idfiske, sangis, sangis älv, nederkalix, sangis bönder, historisk skogsexport från kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 105
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Kommod från senare delen av 1700-talet. Brukad i Nederkalix, Norrbotten. Inköpt till Nordiska museet 27/7 1893 från jägmästare Hugo Samzelius, Nederkalix. Produktion: 1750 - 1780 Uppskattning Kommod i furu, rokokostil. Kvadratisk till formen med dubbeldörrar. Ett lådplan undertill. Dörrar och låda försedda med mässingsknoppar. Arbalèteformad sarg. Svängda ben.
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Möbler, Förvaringsmöbler, Skåp
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 98
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren och Bengt-Göran Nilsson visar runt i det centrala området runt kyrkan och platsen där kyrkostaden tidigare legat. (39 min) Karta över turen runt kyrkostaden Den här turen startar vid Kalix kyrkas parkering, strax intill där E4 korsar älven i Kalix. 1. Lotsstatyn 2. Kyrkan 3. Vapenhuset 4. Inne i kyrkans långhus 5. Klockstapeln 6. Gravarna längs västra muren 7. Prästgården 8. Kyrkstugan 9. Köpmannagatan 6: Café Myggan 10. Köpmannagatan 9: Hotell Gästis 11....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, kyrkostaden, kalix kyrkostad, kalix centrum,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 95
favorite 0
comment 0
Kyrkan i Nederkalix Tillverkare: Boberg, Ferdinand Givare till museet: Konsortiet för åstadkommande av Ferdinand Bobergs Svenska bilder Material: Ek Teknik: Förgyllning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kyrkan, Konst, Tavlor, Teckningar, Bebyggelse, Kyrka, Vatten
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 94
favorite 0
comment 0
Exteriör, gatubild med gående man i förgrunden Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 93
favorite 0
comment 0
Interiör, matsalen Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, matsalen
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 89
favorite 0
comment 0
Stol med svängt ryggstöd och stoppad sits Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, stol
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 88
favorite 0
comment 0
Interiör av garderoben i vestibulen med kvinnlig gestalt, i förgrunden skärmvägg. Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, vestibul, garderob, skärmvägg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 86
favorite 0
comment 0
Exteriör, i snölandskap Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, snölandskap
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 85
favorite 0
comment 0
B 60, Djup 50,5, H 27 cm Skrin, rektangulärt, med fällock, av lövträ (botten av barrträ). Utanpåliggande botten fästad underifrån med dymlingar av trä, skuren fotlist limmad på kanterna. Sidorna ihopfogade genom sinkning, flera järnbeslag runt varje hörn. Lock med profilerade kanter, två bandgångjärn fästade invändigt. Utanpåliggande lås, låssprint av järn med beslag i locket, rektangulär nyckelskylt, nyckel saknas. Två järnband runt botten. Bygelhandtag av järn på...
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Möbler, Förvaringsmöbler, Skrin
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 84
favorite 0
comment 0
Interiör av vestibulen med garderoben bakom skärmvägg Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, vestibul, garderob, skärmvägg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 82
favorite 0
comment 0
Exteriör, fasad mot öppet fält, i snölandskap Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, snölandskap
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 82
favorite 0
comment 0
Interiör, fåtölj på mönstrat stengolv. Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, fåtölj, stengolv, golv
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 82
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Textil, siden
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Dräkt, Huvudbonader, Bindmössor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 80
favorite 0
comment 0
Interiör, enkelrum med tänd sänglampa. Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, enkelrum, sänglampa
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 80
favorite 0
comment 0
Material: Trä
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix, Födans beredning, Brödbakning, Brödspadar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 78
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Trä Teknik: Målning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Ytterbyn, Möbler, Sitt- och liggmöbler, Stolar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 78
favorite 0
comment 0
Interiör med bänk och mönstrat golv Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, stengolv, mönstrat golv, golv,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 76
favorite 0
comment 0
Interiör, lågt runt bord vid fönster med gardin Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, gardin, lågt runt bord, bord
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 76
favorite 0
comment 0
Interiör, detalj av skärmvägg mot garderoben i vestibulen Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, skärmvägg, garderob, vestibul
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 76
favorite 0
comment 0
Interiör, detalj av öppen glasdörr. Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, glasdörr, dörr
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 75
favorite 0
comment 0
Interiör, takarmatur Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, tak, takarmatur
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 75
favorite 0
comment 0
Interiör, detalj av dörrhandtag Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, dörrhandtag
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 73
favorite 0
comment 0
Väggmonterad lampa Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, väggmonterad lampa, lampa
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 71
favorite 0
comment 0
Detalj av innertak med taklampa Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, innertak, taklampa
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 70
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Tidigare ägare: Grelsson, Grels Material: Masurbjörk Teknik: Täljning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Rian, Födans beredning, Mjölkberedning, Mjölkskopor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 70
favorite 0
comment 0
Interiör, bord vid fönster med mönstrade gardiner Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, bord, mönstrade gardiner
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 69
favorite 0
comment 0
Modell Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, modell
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 67
favorite 0
comment 0
Interiör Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, stol
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 66
favorite 0
comment 0
B 34, Djup 34, H 29 cm Skrin, kvadratiskt, med svängt pulpetlock, av barrträ. Utanpåliggande botten, fästad underifrån med dymlingar av trä, profilerad fotlist fästad med spikar. Sidorna ihopfogade genom sinkning. Locket i två delar, den bakre delen fästad med trädymlingar, främre delen kan fällas upp, två gångjärn fästade på utsidan. Utanpåliggande lås, låssprint fattas, nyckelskylt av mässing, nyckel saknas. Utvändigt målat i blått, fotlist i rött. Inredning vid bakre...
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Möbler, Förvaringsmöbler, Skrin
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 66
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Tillverkare: Grelsson, Grels Material: Furu, Trä Teknik: Täljning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Rian, Födans servering, Skedar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 66
favorite 0
comment 0
Interiör, detalj av väggens övergång mot tak Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, väggens övergång mot tak
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 64
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Trä Teknik: Målning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Empoheden, Möbler, Sitt- och liggmöbler, Stolar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 62
favorite 0
comment 0
Stor vadderad kappa för kvinna. Av mönstervävt fabriksvävt halvylletyg med inslag och mönsterfigurer i grönsvart glansigt ullgarn på ljusbrun bomullsvarp. Helskuren med 2 framstycken med sneddade sidsömmar, helt ryggstycke. Isydd rak ärm med en söm men med många små skarvbitar Passepoal i ärmhålsringningen. Stor nedfallande krage som når ned över skuldrorna bak. Kragen infodrad med 2 olika bitar småmönstrad tryckt bomullslärft och kantad med svarta diagonalvävda...
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Ytterbyn, Dräkt, Kappor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 61
favorite 0
comment 0
Interiör, detalj av öppen glasdörr och stengolv. Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, glasdörr, dörr, stengolv, golv
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 58
favorite 0
comment 0
B 30, Djup 22, H 21,5 cm Skrin, rektangulärt, med pulpetlock, av barrträ. Utanpåliggande botten fästad underifrån med dymlingar av trä samt enstaka spikar av järn. Sidorna ihopfogade genom sinkning. Locket med profillister i lövträ, fästade på gavlarna med trädymlingar. Två bandgångjärn fästade utvändigt på locket samt baksidan, trasiga på baksidan. Utanpåliggande lås, märken efter låssprint och nyckelskylt, nyckel saknas. Utvändigt målat i blått, lockets kant i...
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Möbler, Förvaringsmöbler, Skrin
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 57
favorite 0
comment 0
B 34,5, Djup 28,5, H 22 cm Skrin, rektangulärt, med svängt pulpetlock, av barrträ. Utanpåliggande botten fästad underifrån med spikar av järn. Sidorna ihopfogade genom sinkning (enligt tidigare uppgift ihopsatt med spikar). Locket med skurna profillister, limmade i falsar på kortsidorna, en list spräckt. Två gångjärn av läder fästade på utsidan av locket, det ena delvis löst, invändigt spår av tidigare, mindre gångjärn av järn. Med lås, märken efter tidigare lås,...
Topics: Möbler, Förvaringsmöbler, Skrin, Norrbotten, Nederkalix, Börjelsbyn
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 57
favorite 0
comment 0
Förmedlare:Samzelius, Hugo Material: Textil, ylle, kläde; Textil, bomull - foder Teknik: Fabriksvävning, Kläde, Handsömnad, Vävning, kypert Längd: 90.0 cm Längd (livet): 44.0 cm Längd (ärm): 50.0 cm Bredd (krage utvikt): 12.0 cm Livrock av svart klädel, avskuren i midjan med vidd i nederdelen, Livet består av 2 framstycken/sidstycken med bakåtflyttade axelsömmar och med svängda sömmar i ryggen, 2 ryggstycken med mittsöm. Nederdelen med iskarvade stycken för att få mera vidd....
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kamlunge, Livets högtider, Dräkt, Rockar, Dräkt, Brudgumsdräkt
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 57
favorite 0
comment 0
Detalj av dörrhandtag Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, dörrhandtag, dörr
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 56
favorite 0
comment 0
nteriör, detalj med bord och stolar Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, bord, stolar, stol
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 56
favorite 0
comment 0
Stol med svängt ryggstöd och vadderad sits från sidan, vid fönster med mönstrad gardin Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, stol, mönstrad gardin
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 55
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Ull Teknik: Pötastickning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Vånafjärden, Dräkt, Huvudbonader, Mössor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 55
favorite 0
comment 0
Fåtölj från sidan Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, fåtölj
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 55
favorite 0
comment 0
Interiör av enkelrum med soffa och väggfast skrivbord Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, enkelrum, soffa, väggfast...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 54
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Textil, siden
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Dräkt, Huvudbonader, Bindmössor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 54
favorite 0
comment 0
Fåtölj sedd bakifrån vid vägg med trärelief Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, fåtölj, trärelief
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 53
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Hämtat från Nordiska museet
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Björkfors, Dräkt, Huvudbonader, Kasketter
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 52
favorite 0
comment 0
Livrock av mörkblå tunn vadmal, avskuren i midjan med vidd i nederdelen, Livet består av 2 framstycken/sidstycken med bakåtflyttade axelsömmar och med svängda sömmar i ryggen, 2 ryggstycken med mittsöm. Nederdelen med iskarvade stycken för att få mera vidd. Skört med sprund upp till midjan med nedsytt veck på var sida, 2 dekorknappar i midjan bak. Bred rak nedvikt krage med spetsiga snibbar och breda slag, dubbelknäppning med 5 par svarta knappar med präglat blommönster mot...
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Vånafjärden, Rockar, Dräkt, Brudgumsdräkt, Livets högtider
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 51
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Trä Teknik: Svarvning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Vånafjärden, Födans servering, Tallrikar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 50
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Säljare till museet: Bäckström, Carl Olof Material: Trä Teknik: Täljning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Näsbyn, Husgeråd, Tråg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 49
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Trä Teknik: Täljning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Födans beredning, Mjölkberedning, Mjölktråg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 49
favorite 0
comment 0
Givare till museet: Markgren, A
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Näsbyn, Dräkt, Huvudbonader, Bindmössor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 49
favorite 0
comment 0
Detalj av dörrhandtag Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, dörrhandtag
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 48
favorite 0
comment 0
Tillverkad av en fot från en stor rovfågel. Förmedlare: Nordlund, H Material: Trä Teknik: Svarvning, Målning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Rånön, Belysning, Ljusstakar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 47
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Textil, ylle Teknik: Färgning, Bandvävning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Ryssbält, Dräkt, Underkläder
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 47
favorite 0
comment 0
Interiör av vestibulen med receptionen, i fonden trappa till övre våningsplan Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, vestibul, reception, trappa
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 46
favorite 0
comment 0
Material: Guld, Turkos
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Smycken, Hårarbeten, Armband
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 46
favorite 0
comment 0
Förmedlare:Samzelius, Hugo Material: Asp Teknik: Målning, Svarvning Hämtat från Nordiska museet
Topics: Födans beredning, Mjölkberedning, Födans servering, Skålar, Norrbotten, Nederkalix, Börjelsbyn
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 46
favorite 0
comment 0
L 47,5, B 22, H 16 cm Ask, oval. Botten och lock av barrträ, svep av lövträ, med falsar. Bottenskivan inte plan. Svepen fästade med dymlingar av trä. Hopfästning av svepen med rottågor, släta stygn, två rader. Svepen och lockets ovansida brunmålade. Hålkärlsdekor på svepen. Tvärgående, ristade linjer på lockets ovansida. Till förvaring av bindmössor. Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Trä Teknik: Målning, Svepteknik
Topic: Norrbotten, Nederkalix, Heminredning, Förvaring, Askar